Regulamin

Regulamin sklepu https://travellissima.com/sklep/

Informacje ogólne i realizacja zamówień:

 1. Właścicielem strony i sklepu https://travellissima.com/sklep/ jest Wojked Wojciech Kędzierski Sarnia 3, 87-800 Wloclawek
 2. Wszystkie ceny w sklepie https://travellissima.com/sklep/ są cenami brutto
 3. Wysyłki realizowane są w terminie do 5 dni od otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania płatności na koncie.
 4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.
 6. Realizacja zamówień następuje po otrzymaniu kompletnego zamówienia, zawierającego następujące dane: Nazwę i ilość zamawianego produktu; Imię, nazwisko oraz adres zamawiającego; Adres wysyłkowy – o ile jest on inny niż adres zamawiającego.
 7. Wysyłki realizowane są według kolejności otrzymania zamówień.
 8. Płatności za zamówienia realizowane są poprzez platformę płatności internetowych Stripe (PayPal, Przelewy24, Karta Płatnicza)

Odstąpienie od umowy:

 1. Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty dostawy. Podstawowym warunkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest sporządzenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany ani nie został uszkodzony.
 3. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres siedziby sprzedawcy na koszt zwracającego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wartości zwróconych produktów natychmiast po ich otrzymanu, na konto bankowe podane przez Klienta.
 5. W przypadku niejasności zamówienie może być anulowane przez pracownika sklepu bez podania przyczyny.

Reklamacje

 1. Z zamówienia można zrezygnować do momentu, gdy sklep https://travellissima.com/sklep/ nie podjął działań związanych z wysyłką towaru.
 2. W przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten należy natychmiast zgłosić obsłudze serwisu https://travellissima.com/sklep/.
 3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
 4. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu lub następstwa nie dotarcia przesyłki na czas.

Ochrona danych osobowych:

 1. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep https://travellissima.com/sklep/.

Pozostałe regulacje

 1. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na https://travellissima.com/sklep/mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na https://travellissima.com/sklep/ należy kontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 3. Złożenie zamówienia w sklepie https://travellissima.com/sklep/ oznacza akceptację przez Klienta powyższego regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim zasad.